تایل پلکسی دوغی

نام محصول تایل پلکسی دوغی

کد محصول: 2230 دسته :
نام محصول: تایل پلکسی دوغی
کد محصول: ۲۲۳۰
ابعاد:  (۸۳/ ۱* ۱/۲۳) – (۲/۰۵*۳/۰۵)
ضخامت: ۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ میلی
رنگ : تنوع زیاد