تایل پلکسی شفاف

نام محصول تایل پلکسی شفاف

کد محصول: 2231 دسته :
نام محصول: تایل پلکسی شفاف
کد محصول: ۲۲۳۱
ابعاد:  (۸۳/ ۱* ۱/۲۳) – (۲/۰۵*۳/۰۵)
ضخامت: ۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ میلی
رنگ : تنوع زیاد