تایل پلکسی مشجر

نام محصول تایل پلکسی مشجر

کد محصول: 2232 دسته :
نام محصول: تایل پلکسی شفاف
کد محصول: ۲۲۳۱
ابعاد:  (۸۳/ ۱* ۱/۲۳) – (۲/۰۵*۳/۰۵)
ضخامت: ۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ میلی
رنگ : تنوع زیاد