سازه استیل کد ۲۶۲۷۳

نام محصول سازه استیل

کد محصول: 26273 دسته :
نوع محصول ۳.۶ ۱.۲ ۰.۶ نبشی
ابعاد (mm) ۳۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۴*۲۴
ضخامت (mm) ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۴