سازه سفید کد ۲۶۲۷۱

نام محصول سازه سفید

کد محصول: 26271 دسته :
نوع محصول ۳.۶ ۱.۲ ۰.۶ نبشی
ابعاد (mm) ۳۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۴*۲۴
ضخامت (mm) ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۴