سازه طلایی کد ۲۶۲۷۰

نام محصول سازه طلایی

کد محصول: 26270 دسته :
نوع محصول ۳.۶ ۱.۲ ۰.۶ نبشی
ابعاد (mm) ۳۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۸*۲۴*۲۴ ۲۴*۲۴
ضخامت (mm) ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۴